Postępowania o nadanie stopnia doktora

PRZEWODY OTWARTE

 

ANNA HLEBOWICZ

DATA WSZCZĘCIA: 31.01.2019

PROMOTOR: dr hab. Joanna Gołaszewska

 

MICHAŁ SZUSZKIEWICZ

DATA WSZCZĘCIA: 27.09.2018

PROMOTOR: dr hab. Antoni Biberstein – Starowieyski

 

KAROLINA LIZUREJ

DATA WSZCZĘCIA: 24.05.2018

PROMOTOR: dr hab. Joanna Gołaszewska

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

ANDRZEJ JENDRASIAK

DATA WSZCZĘCIA: 26.04.2018

PROMOTOR: prof. Jacek Dyrzyński

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

JOANNA TUMIŁOWICZ

DATA WSZCZĘCIA: 08.03.2018

PROMOTOR: prof. Jacek Dyrzyński

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

AGNIESZKA ŻAK-BIEŁOWA

DATA WSZCZĘCIA: 08.03.2018

PROMOTOR: prof. Stanisław Baj

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

ŁUKASZ ZEDLEWSKI

DATA WSZCZĘCIA: 22.02.2018

PROMOTOR: dr hab. Antoni Starowieyski

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

MIKOŁAJ CHYLAK

DATA WSZCZĘCIA: 22.02.2018

PROMOTOR: prof. Wojciech Cieśniewski

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

KATARZYNA BĄKOWSKA-ROSZKOWSKA

DATA WSZCZĘCIA: 25.05.2017

PROMOTOR: prof. Jacek Dyrzyński

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

KATARZYNA PORCZAK

DATA WSZCZĘCIA: 25.05.2017

PROMOTOR: prof. Stanisław Baj

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

ALEKSANDRA SZCZODRY

DATA WSZCZĘCIA: 25.05.2017

PROMOTOR: prof. Jarosław Modzelewski

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

ANNA KRZEMIŃSKA

DATA WSZCZĘCIA: 29.03.2017

PROMOTOR: prof. Wojciech Cieśniewski

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

PAWEŁ KAROL STRĘK

DATA WSZCZĘCIA: 28.02.2017

PROMOTOR: prof. Jarosław Modzelewski

RECENZENT I: prof. dr hab. Henryk Hoffman

RECENZENT II: prof. Bogumił Łukaszewski

RECENZJA I; RECENZJA II; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

JUSTYNA STAŚKIEWICZ-JONAK

DATA WSZCZĘCIA: 28.02.2017

PROMOTOR: prof. Jacek Dyrzyński

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

URSZULA ŁOJKO-SMOGORZEWSKA

DATA WSZCZĘCIA: 28.02.2017

PROMOTOR: prof. Jacek Dyrzyński

RECENZENT I: prof. Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki

RECENZENT II: prof. dr hab. Henryk Hoffman

RECENZJA I; RECENZJA II; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

MARCIN MIKOŁAJ BIELSKI

DATA WSZCZĘCIA: 21.02.2017

PROMOTOR: dr hab. Michał Borys

RECENZENT I: prof. Andrzej Markiewicz

RECENZENT II: dr hab. Marek Haładuda

RECENZJA I; RECENZJA II; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

MICHAŁ JAN WIELOWIEJSKI

DATA WSZCZĘCIA: 21.02.2017

PROMOTOR: dr hab. Michał Borys

RECENZENT I: prof. Dariusz Kaca

RECENZENT II: dr hab. Mariusz Dański

RECENZJA I; RECENZJA II; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

BEATA TOMCZYK-SOKOŁOWSKA

DATA WSZCZĘCIA: 12.01.2017

PROMOTOR: prof. Krzysztof Wachowiak

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

ROBERT JAWORSKI

DATA WSZCZĘCIA: 15.12.2016

PROMOTOR: prof. Jarosław Modzelewski

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

PRZEMYSŁAW  KLIMEK

DATA WSZCZĘCIA: 19.05.2016

PROMOTOR: dr hab. Andrzej Rysiński

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

MAGDALENA SZYSZKOWSKA

DATA WSZCZĘCIA: 05.03.2015

PROMOTOR: dr hab. Andrzej Rysiński

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

MACIEJ MAZUREK

DATA WSZCZĘCIA: 11.12.2014 r.

PROMOTOR: prof. Stanisław Baj

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I   recenzja II   streszczenie rozprawy doktorskiej  

 

 

PRZEWODY ZAMKNIĘTE

ELWIRA SZTETNER

DATA WSZCZĘCIA: 06.04.2017

PROMOTOR: dr hab. Tomasz Milanowski

RECENZENT I:dr hab. Bogna Burska

RECENZENT II: dr hab. Iwona Demko

RECENZJA; RECENZJA II; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

MACIEJ CZYŻEWSKI

DATA WSZCZĘCIA: 10.12.2015 roku

PROMOTOR: dr hab. Artur Winiarski

RECENZENT I: prof. Tadeusz Boruta

RECENZENT II: prof. Krzysztof Skarbek

RECENZJA I; RECENZJA II; STRESZCZENIE_ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

ARKADIUSZ RUCHOMSKI

DATA WSZCZĘCIA: 22.05.2012 r.

PROMOTOR: prof. Wojciech Zubala

RECENZENT I: prof. Ryszard Woźniak

RECENZENT II: prof. Hubert Borys

RECENZJA I ; RECENZJA II ; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

DOROTA REGINA ZYCH-CHARAZIAK

DATA WSZCZĘCIA: 06.11.2014

PROMOTOR: prof. Stanisław Baj

RECENZENT I: prof. Andrzej Banachowicz

RECENZENT II: dr hab. Lesław Tetla

RECENZJA I ; RECENZJA II ; STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019