Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Program

studenci w pracowni malarstwa
fot. ASP w Warszawie

Program nauczania na kierunku malarstwo, jednolitych 5-letnich studiów magisterskich na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, zapewnia studentom profesjonalne przygotowanie do posługiwania się warsztatem malarza, oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do kreacji artystycznej.

Cele kształcenia

 • Przedmioty kształcenia podstawowego i wspomagające warsztat artystyczny (specjalizacje dostępne na Wydziale Malarstwa oraz na pozostałych wydziałach warszawskiej ASP) nakierowane są na kształcenie kreatywności i realizacji koncepcji artystycznych.
 • Celem kształcenia jest również wyrobienie u studenta umiejętności dyskutowania, precyzyjnego formułowania sądów i wypowiedzi na temat zadań i problemów artystycznych, jak i zjawisk zachodzących w świecie nie tylko w dziedzinie plastyki.
 • Przedmioty kierunkowe mają za zadanie rozwijanie wiedzy i przyswajanie nowych rozwiązań kreacyjno-technicznych, które przygotowują przyszłego absolwenta do posługiwania się warsztatem malarza, wzbogaconym o nowe rozwiązania techniczne. Pozwolą one na swobodne wyrażanie jego koncepcji twórczych.
 • Realizowane programy nauczania przygotowują absolwentów Wydziału Malarstwa do profesjonalnego, twórczego podejmowania samodzielnej działalności artystycznej. Dają mu wiedzę i kompetencje do realizowania potrzeb społecznych; pozwalają mu inicjować i podejmować projekty artystyczne w obrębie szeroko pojętej kultury.

Treści kształcenia

 • Ukazanie możliwości tkwiących w warsztacie malarskim.
 • Wykształcenie nawyków interpretacji malarskiej w oprciu o postrzeganie otoczenia i wyobraźnię twórczą.
 • Analiza historycznych i współczesnych dokonań malarskich pod względem treści i formy malarskiej.
 • Znajdowanie środków wyrazu do realizowania idei artystycznych w procesie przechodzenia od analizy do syntezy.
 • Projektowanie i realizacja zagadnień w obszarze dyscyplin dodatkowych – tkanina klasyczna i eksperymentalna, technika i technologia malarstwa sztalugowego i ściennego, struktury wizualne, problemy sztuki w przestrzeni publicznej – wspomagających szeroko rozumiany warsztat malarski.

Formy Kształcenia

 • Ćwiczenia studyjne oparte na pracy z natury.
 • Zajęcia warsztatowe – ćwiczenia doskonalenia warsztatu malarskiego w oparciu o dawne i najnowsze techniki.
 • Ćwiczenia kreacyjne i kreatywne jako główna metoda rozwoju kreatywności (stworzenie przez studenta właściwego dla siebie rytmu i sposobu pracy artystycznej w ramach programu funkcjonowania wydziału.
 • Projekty indywidualne- pobudzanie inicjatywy twórczej studenta- obejmujące odważne i ryzykowne projekty artystyczne.
 • Projekty zbiorowe- wyjazdy tematyczne, wyjazdy plenerowe, projekcje filmowe, organizacja wystaw tematycznych na terenie i poza uczelnią.
 • Dyskusja i dialog dydaktyczny. Autoprezentacja prac i zadań własnych studenta. Konfrontacja poglądów i postaw studentów z dydaktykami, oraz ze znanymi postaciami ze świata kultury, spoza uczelni.
 • Seminarium magisterskie- dyskusja, omówienie i korekta tematu i realizacji dyplomu magistranta, oraz konfrontacja z warunkami ekspozycyjnymi.