Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wewnętrzny regulamin Wydziału Malarstwa

Dokument jest zbiorem regulacji wewnętrznych, wypracowanych i zatwierdzonych odrębnymi Uchwałami przez Radę Programową Wydziału Malarstwa i obowiązuje pracowników, studentów, osoby uczestniczące w działalności oraz przebywające na terenie budynku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Regulamin ustala zasady dotyczące struktury organizacyjnej, trybu odbywania studiów, zdobywania zaliczeń, warunków dopuszczenia do obrony, formy wykonania i prezentacji magisterskiej pracy dyplomowej i inne, które to nie zostały objęte zapisami przepisów nadrzędnych.