Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

O wydziale

Pięcioletni program jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na Wydziale Malarstwa umożliwia przygotowanie do samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego zaangażowania w przemiany współczesnej kultury i społeczeństwa z poszanowaniem różnic światopoglądowych. Poza pracowniami malarstwa i rysunku wydział posiada pracownie dedykowane specjalizacjom, które wzbogacają absolwentów o praktyczne umiejętności zawodowe. Studia nie skupiają się jedynie na kwestiach warsztatowych, duża waga przykładana jest do refleksji nad samym medium – zarówno jego historii, jak i przyszłości. Jako permanentnie aktualizowana forma wypowiedzi malarstwo jest przedmiotem żywej dyskusji wydziałowej społeczności.

Program kształcenia na Wydziale Malarstwa zapewnia profesjonalne przygotowanie do posługiwania się warsztatem artysty malarza oraz zdobycie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do kreacji artystycznej. Szeroko rozumiany warsztat malarski budowany jest na bazie dyscyplin dodatkowych: tkaniny klasycznej i eksperymentalnej, techniki i technologii malarstwa ściennego i sztalugowego, struktur wizualnych oraz sztuki w przestrzeni publicznej.

Studia na Wydziale Malarstwa to dobry wybór dla osób uzdolnionych artystycznie, które pragną zająć się sztuką i uprawiać wolny zawód.

Tradycja i eksperyment

Przenikanie się tradycji z obszarem eksperymentalnego poszukiwania nowości to szczególne środowisko dla kolejnych pokoleń młodych osób zajmujących się sztuką, które podczas studiów pracują nad uformowaniem świadomej, indywidualnej i dojrzałej praktyki artystycznej. Proces ten jest wspierany przez kadrę – grupę aktywnych artystów prezentujących różnorodność postaw twórczych i punktów widzenia oraz wiedzę, umiejętności i doświadczenia zdobyte w ramach swojej praktyki zawodowej.

„Zdajemy sobie sprawę z ewolucji pojęcia malarstwa i rozszerzaniem go o kolejne pola twórczej eksploatacji. Staramy się, by program kształcenia ewoluował wprost proporcjonalnie do rozwoju dyscypliny sztuk pięknych, w tym przede wszystkim malarstwa. Planujemy poszerzenie kształcenia o zagadnienia cyfrowej dokumentacji i edycji obrazu oraz cyfrowego wspomagania obrazu malarskiego” - prof. Tomasz Milanowski, Dziekan Wydziału Malarstwa