PRZENIESIENIA

WYDZIAŁ MALARSTWA

TERMINARZ I ZASADY PRZENIESIEŃ NA KIERUNEK MALARSTWO

na rok akademicki 2022/2023

  • 14-15.09. w godz. 10-14 – składanie (teczek) prac z malarstwa i rysunku oraz dokumentów przez kandydatów: (dziekanat Wydziału Malarstwa, parter),
  • od 23 września 2022 – można uzyskać informacje o przeniesieniu na kierunek malarstwo w dziekanacie Wydziału Malarstwa.

Przeniesienia na ASP w Warszawie reguluje Decyzja nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia ASP w Warszawie z dnia 25. stycznia 2022 r. i Regulamin Studiów na ASP w Warszawie.

Dokumenty potrzebne do przeniesienia:

    1. Wniosek (załącznik nr 2 do Decyzji nr 2/2022 Prorektora d.s. studenckich i jakości kształcenia ASP w Warszawie z dnia 25. stycznia 2022 r.) do Dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie z umotywowaną prośbą o przeniesienie i opinią kierownika jednostki, z której chce się przenieść.
    2. Dokumentacja dotychczasowego toku studiów (np. karta przebiegu dotychczasowych studiów z punktami ECTS, ocenami, ilością godzin) z zaliczeniem semestru.
    3. Zaświadczenie o statusie studenta z macierzystej uczelni.
    4. Teczka z pracami z malarstwa i rysunku – maksymalnie 20 prac. (W wyjątkowych okolicznościach zawartych w podaniu do Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Malarstwa, teczka może zostać przedstawiona w formie portfolio on-line)*

* Dotyczy to uzasadnionych i rozpatrzonych pozytywnie sytuacji.

Przeniesienia studia jednolite magisterskie stacjonarne na kierunek malarstwo odbywają się raz w danym roku akademickim tj. we wrześniu, przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego (nie ma przeniesień na semestr letni).

Limity przeniesień na rok akademicki 2022/2023:

II rok – 12 miejsc,

III rok – 9 miejsc,

IV – 3 miejsca.      

 

Decyzja nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia procedury przyjęcia na studia w ramach przeniesień (plik PDF, 95 KB)

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia ASP w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r.
Procedura przeniesień
(plik PDF, 146 KB)

 

 

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 2/2022 Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia ASP w Warszawie z dnia 25 stycznia 2022 r. Wniosek o przyjęcia na studia w ASP w Warszawie w ramach przeniesień (plik PDF, 142 KB)