PRZENIESIENIA

TERMINARZ PRZENIESIEŃ NA WYDZIAŁ MALARSTWA

na rok akademicki 2021/2022

  • 15-16.09. w godz. 10-14 – składanie (teczek) prac z malarstwa i rysunku oraz dokumentów przez kandydatów: (dziekanat Wydziału Malarstwa, I piętro, p.86),
  • 21 września 2021 obrady  Wydziałowej Komisji Przeniesień
  • od 27 września 2021 – można uzyskać informacje o przeniesieniu  na kierunek malarstwo w dziekanacie Wydziału Malarstwa

Dokumenty potrzebne do przeniesienia:

    1. Podanie do Dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie z umotywowaną prośbą o przeniesienie
    2. Dokumentacja dotychczasowego toku studiów (np. indeks lub wypis z indeksu z punktami ECTS i ocenami) z zaliczeniem semestru
    3. Teczka z pracami z malarstwa i rysunku – maksymalnie 20-25 prac. (W wyjątkowych i popartych podaniem do Prodziekana okolicznościach, teczka może zostać przedstawiona w formie portfolio on-line)*

* Dotyczy to tylko uzasadnionych i rozpatrzonych pozytywnie przypadków.