PRZENIESIENIA

TERMINARZ PRZENIESIEŃ NA WYDZIAŁ MALARSTWA

na rok akademicki 2019/2020

  • 17 – 18.09.2019 (wtorek i środa) godz. 9-14 – składanie (teczek) prac z malarstwa i rysunku oraz dokumentów przez kandydatów: (dziekanat Wydziału Malarstwa, I piętro, p.86),

  • od 24.09.2019 – można uzyskać informacje o przeniesieniu  na kierunek malarstwo w dziekanacie Wydziału Malarstwa

Dokumenty potrzebne do przeniesienia:

    1. Podanie do Dziekana Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie z umotywowaną prośbą o przeniesienie

    2. Dokumentacja dotychczasowego toku studiów (np. indeks lub wypis z indeksu z punktami ECTS i ocenami) z zaliczeniem semestru

    3. Teczka z pracami z malarstwa i rysunku – maksymalnie 20-25 prac