Plan zajęć

Seminaria doktoranckie  z historii sztuki w roku akademickim 2016/2-17 odbywać się będą w II czwartek każdego miesiąca na Wydziale Zarządzania Kultura Wizualną, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39  w sali 1.01.