Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Malarstwa

OGŁOSZENIE
dla kandydatów na I roku studiów Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie
na rok akademicki 2016/2017

Na egzamin można wejść za okazaniem dowodu osobistego.

Egzamin praktyczny rozpoczyna się w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 845 i będzie przebiegał wg. następującego planu:

20 czerwca godz. 900-1100 szkice, 6 ustawień (6 x 15 min), ostatnie ustawienie pozostaje do studium postaci.

20 czerwca godz. 1100-1300 – studium: rysunek postaci z modela

20 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

20 czerwca godz. 1400-1800  – studium – cd.

21 czerwca godz. 900-1300  – studium malarskie martwej natury

21 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

21 czerwca godz. 1400-1600  – studium malarskie martwej natury

22 czerwca godz. 900-1300  – studium malarskie martwej natury

22 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

22 czerwca godz. 1400-1600  – studium malarskie martwej natury

23 czerwca godz. 900-1500  – kompozycja malarska z wyobraźni na zadany temat ( w tym: szkice pokazujące proces szukania formy i precyzowania wypowiedzi na zadany temat oraz wypowiedź malarska na zadany temat)

23 czerwca godz. 1500-1600  – przygotowanie ekspozycji wykonanych prac (wraz z teczkami)

Zdający są zobowiązani przynieść swoje: farby (wodne, olejne), węgiel, kolorowe kredki,

gumki, ołówki, nożyczki, słoik do wody, pędzle, palety itp. Zdający otrzymują ostemplowany papier.

Nie można przynosić z sobą: płótna, papieru rysunkowego, kartonów.

Podczas trwania egzaminu nie wolno używać telefonów komórkowych i robić zdjęć.

Dopuszczeni do egzaminu praktycznego uiszczają opłatę za egzamin 50 PLN przelewem.

Dowód wpłaty należy przekazać w dniu 20 czerwca2016 r. przy wejściu na egzamin.

Autoprezentacja: 30 czerwca 2016 r. i 1 lipca 2016 r. o godz. 1000.

UWAGA: TEGOROCZNI MATURZYŚCI MUSZĄ DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI NAJPÓŹNIEJ DO 6 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie

WAŻNE!

BĘDĄ  PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl W ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept