REKRUTACJA na rok akademicki 2016/2017

OGŁOSZENIE
dla kandydatów na I roku studiów Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie
na rok akademicki 2016/2017

Na egzamin można wejść za okazaniem dowodu osobistego.

Egzamin praktyczny rozpoczyna się w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 845 i będzie przebiegał wg. następującego planu:

20 czerwca godz. 900-1100 szkice, 6 ustawień (6 x 15 min), ostatnie ustawienie pozostaje do studium postaci.

20 czerwca godz. 1100-1300 – studium: rysunek postaci z modela

20 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

20 czerwca godz. 1400-1800  – studium – cd.

21 czerwca godz. 900-1300  – studium malarskie martwej natury

21 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

21 czerwca godz. 1400-1600  – studium malarskie martwej natury

22 czerwca godz. 900-1300  – studium malarskie martwej natury

22 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

22 czerwca godz. 1400-1600  – studium malarskie martwej natury

23 czerwca godz. 900-1500  – kompozycja malarska z wyobraźni na zadany temat ( w tym: szkice pokazujące proces szukania formy i precyzowania wypowiedzi na zadany temat oraz wypowiedź malarska na zadany temat)

23 czerwca godz. 1500-1600  – przygotowanie ekspozycji wykonanych prac (wraz z teczkami)

Zdający są zobowiązani przynieść swoje: farby (wodne, olejne), węgiel, kolorowe kredki,

gumki, ołówki, nożyczki, słoik do wody, pędzle, palety itp. Zdający otrzymują ostemplowany papier.

Nie można przynosić z sobą: płótna, papieru rysunkowego, kartonów.

Podczas trwania egzaminu nie wolno używać telefonów komórkowych i robić zdjęć.

Dopuszczeni do egzaminu praktycznego uiszczają opłatę za egzamin 50 PLN przelewem.

Dowód wpłaty należy przekazać w dniu 20 czerwca2016 r. przy wejściu na egzamin.

Autoprezentacja: 30 czerwca 2016 r. i 1 lipca 2016 r. o godz. 1000.

UWAGA: TEGOROCZNI MATURZYŚCI MUSZĄ DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI NAJPÓŹNIEJ DO 6 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie

  • 09 – 20.05.2016 r.zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów – do pobrania na stronie internetowej www.asp.waw.pl w zakładce Kandydaci/Formularz dla kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów (UWAGA – PROSIMY O ZATYTUŁOWANIE PLIKU w następujący sposób: Nazwisko_Imię.doc) oraz zdjęcia cyfrowego również podpisanego Nazwiskiem i Imieniem, na elektroniczną pocztę Wydziału Malarstwa, w tytule maila należy podać imię i nazwisko z dopiskiem – Rekrutacja

WAŻNE!

BĘDĄ  PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJ www.asp.waw.pl W ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI

  • 30 i 31.05.2016 r. godz. 1000-1400 – składanie w dziekancieWydziału Malarstwa dokumentów i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

  • 07.06.2016 r. około godz. 1500opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu egzaminów – egzaminu praktycznego

  • 20 – 25.06.2016 r. – egzamin praktyczny

  • 29.06.2016 r. około godz. 1200opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do autoprezentacji

  • 30.06. – 01.07.2016 r. – autoprezentacja

  • 07.07.2016 r. około godz. 1500 – opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia