Wzory dokumentów

Pliki do pobrania:


przegląd dyplomowy - deklaracja, pdfPrzegląd dyplomowy - deklaracja (plik PDF)

przegląd dyplomowy - oświadczenie, pdfPrzegląd dyplomowy - oświadczenie (plik PDF)
nr konta - opłata za dyplom, plik docNr konta - opłata za dyplom, (plik DOC)
oświadczenie dyplomanta o odbiorze prac dyplomowych, plik docOświadczenie dyplomanta o odbiorze prac dyplomowych, (plik DOC)
strona-tytulowa-wzór WM 2020_2021Strona tytułowa-wzór WM 2020/2021, (plik DOC)
wniosek informacje do suplementu dyplomu, plik docWniosek informacje do suplementu dyplomu, (plik DOC)
Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów, plik docZałącznik nr 1 do Regulaminu studiów, (plik DOC)
Załącznik nr 2 do Regulaminu studiów, plik docZałącznik nr 2 do Regulaminu studiów, (plik DOC)
Załącznik nr 3 do Regulaminu studiów, plik docZałącznik nr 3 do Regulaminu studiów, (plik DOC)
Załącznik nr 4 do Regulaminu studiów, plik docZałącznik nr 4 do Regulaminu studiów, (plik DOC)
zgłoszenie gotowości - dyplomy 2021, plik docZgłoszenie gotowości - dyplomy 2021, (plik DOC)