Zygmunt Łukasiewicz

Zygmunt Łukasiewicz

Nota biograficzna

Studia (1973-1979) na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa w zakresie Tkaniny.
W latach 1980-1986 na warszawskiej ASP prowadził farbiarnię w Katedrze Tkaniny oraz prowadził wykłady dotyczące materiałoznawstwa, nauki podstawowych splotów tkackich, budowy krosien tkackich i budowy tkanin oraz nauczał technologii farbowania barwnikami pochodzenia mineralnego i roślinnego. 2009-2012 zatrudniony na stanowisku Starszego Technika na ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi a od 2012 roku na stanowisku instruktora klasycznych technik tkackich tamże.
Jest autorem 24 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w licznych pokazach zbiorowych na całym świecie.
1986 - „Tkanina wobec sacrum”, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej MEDAL
1996 - Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa Kowary „Azania Zamani” I NAGRODA
1998 - Międzynarodowa Wystawa Poplenerowa Kowary „Znaki Afryki” III NAGRODA
2004 - „Moda na Zamku” Łęczyca ZŁOTY GUZIK BORUTY
2009 - VIII Międzynarodowy Plener Przestrzenne Formy z Wikliny Łódź, I NAGRODA
2010 - XIII Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi MEDAL CMW