Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Malarstwa

Egzamin wstępny przeprowadzany jest w trzech etapach:

I etap – ocena teczek z pracami kandydatów. Całość przedstawionego materiału, każdego z kandydatów jest oceniana za pomocą punktów. Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów, kwalifikowani są do egzaminu praktycznego.

II etap – egzamin praktyczny; trwa cztery dni ( szkice, rysunek postaci, obraz martwej natury, kompozycja na zadany temat). Prace oceniane są przez przyznawanie punktów za rysunek, malarstwo i kompozycję. Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość punktów, kwalifikowani są do następnego etapu – autoprezentacji.

III etap – autoprezentacja. Przedmiotem oceny jest wiedza merytoryczna dotycząca studiów, ogólna wiedza o świecie; umiejętność formułowania własnych poglądów i sądów. Autoprezentacja oceniana jest za pomocą punktów.
Końcowy rezultat egzaminu jest określony sumą uzyskanych punktów w etapie II i III. Egzamin ma charakter konkursowy. Osoby, które uzyskają wymaganą ilość punktów, są przyjęte na pierwszy rok studiów Wydziału Malarstwa.

Do pobrania:

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJ ĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PI Ę KNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2016/2017

 

Wydarzenia

Więcej

l>

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.Accept