Zaliczenie warunkowe semestru

Prodziekan Wydziału Malarstwa ds. studenckich i kształcenia mgr Katarzyna Dyjewska zgodnie z § 40. ust.2 Regulaminu studiów określiła deficyt punktowy wynoszący 8 ECTS z jakim student może uzyskać warunkowe zaliczenie semestru na kierunku malarstwo.