Zadanie badawcze nr 4/B – Rysunek i struktury wizualne jako współczesne formy wypowiedzi plastycznej

Projekt badawczy:

Inna Formuła Obrazu – struktura, kolor, materiał, przestrzeń.

Kierownik zadania badawczego:

prof. Jacek Dyrzyński

Zespół biorący udział w zadaniach:

prof. Jacek Dyrzyński, dr Jan Mioduszewski, prof. Wiesław Łuczaj, dr hab. Wojciech Zubala.

Cel badania:

Zabadanie wpływu idei awangardy na kształtowanie program Parcowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych (czasy prof. Romana Owidzkiego lata 1912–2009)

Opis najważniejszych osiągnięć:

Wydanie publikacji pt. ”Inna Formuła Obrazu” będącej obszerną prezentacją archiwum Pracowni opatrzoną zdjęciami i tekstami komentującymi programy dydaktyczne. Zawiera historię Pracowni, spis pracowników, indeks aneksów do dyplomów oraz spis wystaw Pracowni. Książka wydana jest w języku polskim i angielskim.