Zadanie badawcze nr 4/A – Rysunek i struktury wizualne jako współczesne formy wypowiedzi plastycznej

Projekt badawczy:

Jastrzębowski/rekonstrukcja

Kierownik zadania badawczego:

prof. Jacek Dyrzyński

Zespół biorący udział w zadaniach:

prof. Jacek Dyrzyński, dr Jan Mioduszewski, prof. Wiesław Łuczaj.

Zatrudniona kadra z poza jednostki:

Szymon Rogiński, Joanna Kania.

Cel badania:

Materialna rekonstrukcja ćwiczeń studenckich wg. programu prof. Wojciecha Jastrzębowskiego, którego maszynopis pozostaje we zbiorach Muzeum ASP. Rekonstrukcja metodyki nauczania prof. Wojciecha Jastrzębowskiego w zakresie kryteriów estetycznych i warsztatowych. Weryfikacja przydatności treści metodycznych zrekonstruowanych w czasie badań w aktualnym programie nauczania.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Wydanie publikacji będącej zbiorem wniosków z przeprowadzonego zadania badawczego. Przygotowanie książki do druku pod tytułem „Rekonstrukcja/Jastrzębowski” w tym: napisanie teksów naukowych, wykonanie i wybranie zdjęć do wydawnictwa, wykonanie projektu graficznego publikacji.