Zadanie badawcze nr 3/B – Sztuka w Przestrzeni Publicznej w aspekcie społecznym i estetycznym

Projekt badawczy:

Komiks – percepcja treści w przestrzeni publicznej

Kierownik zadania badawczego:

prof. Mirosław Duchowski

Zespół biorący udział w zadaniach:

prof. Mirosław Duchowski

Zatrudniona kadra z poza jednostki:

dr Elżbieta Anna Sekuła, mgr Aleksandra Litorowicz

Cel badania:

Zbadanie relacji między percepcją dzieła , a jego nadbudową ideologiczną, w pełni uświadomioną i przyjętą przez artystę. Pozyskanie wiedzy na temat percepcji sztuki w przestrzeni publicznej.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Dokonano wyboru 5. twórców i ich dzieł do przeprowadzenia badań. Odbył się jeden pokaz publiczny dzieła połączony z przeprowadzeniem badań socjologicznych w Galerii A-19 mieszczącej się na antresoli stacji Metra Marymont.