Zadanie badawcze nr 2/B – Materiały i środki artystyczne w malarstwie ściennym i tkaninie

Projekt badawczy:

Badanie podłoży zastępczych dla malarstwa ściennego.

Kierownik zadania badawczego:

dr Sylwester Piędziejewski

Zespół biorący udział w zadaniach:

dr Sylwester Piędziejewski, dr Łukasz Majcherowicz, adi. I st. Edward Tarkowski

Cel badania:

Wykorzystanie podłoży zastępczych w malarstwie ściennym, z zastosowaniem technik malarskich takich jak: fresk mokry, sgraffito, mazaika, technika krzemianowa do ekspozycji zewnętrznych. Sprawdzenie wytrzymałości, trwałości i odporności wykonanych obiektów na warunki atmosferyczne.

Opis najważniejszych osiągnięć:

Przygotowano pracownię, zakupiono materiały na potrzeby badań, wykonano pierwsze realizacje malarskie, poddano je próbom wytrzymałościowym. Przygotowano prezentację publiczną wykonanych obiektów.