Zadanie badawcze nr 1/A – Język wypowiedzi malarskiej w aspekcie społecznym i indywidualnym

Projekt badawczy:

„Ostre cięcie – sharp cut” dotyczący języka wypowiedzi malarskiej o nowych konotacjach w aspekcie społecznym i indywidualnym

Uczestnicy projektu:

adi. II st., prof. ASP  Andrzej Rysiński

Koncepcja:

Projekt badawczy otrzymał nazwę „Ostre cięcie – sharp cut”. Jego celem jest wypracowanie nowego języka wypowiedzi malarskiej nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także społecznym, wynikającym przede wszystkim ze  zmian kulturowych i cywilizacyjnych zachodzących w skali globalnej.  Podstawą tego projektu jest rozwinięcie i udoskonalenie wypracowanych już przeze mnie technik obrazowania w malarstwie sztalugowym, które skrótowo można nazwać precyzyjnie określoną formą, syntetycznie postawionym kolorem, prostą i czytelną kompozycją, zwartym jednoznacznym rysunkiem. Komputer wraz z jego oprogramowaniem jako nowe narzędzie i medium pozwala w pełni wykorzystać i zintensyfikować walory tego malarstwa i umożliwia przesunięcie efektów pracy nad obrazem poza granice fizycznie dostępne malarzowi w obszarze tradycyjnego malarstwa sztalugowego.