prof. Artur Winiarski

1159

Nota biograficzna

Urodził się w 1960 roku. W 1979 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1989–1994 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uzyskał dyplom z malarstwa z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego oraz z tkaniny artystycznej w pracowni prof. Stanisława Andrzejewskiego. Od 1994 roku pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie obecnie nakierując Katedrą Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku, Prowadzi I Pracownię Malarstwa dla studentów I roku. Jest trzykrotnym laureatem Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otrzymał wyróżnienie w konkursie na projekt tkaniny firmy Tisca we Francji.

2012-2016 prodziekan ds. nauki i badań naukowych na Wydziale Malarstwa