prof. Krzysztof Wachowiak

3543

Nota biograficzna

Urodzony 1 września 1949 w Szczecinie. Studia w ASP,w Warszawie na Wydz. Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. St. Gierowskiego w 1975. W ASP pracuje od 1980. Prowadzi pracownię malarstwa. W latach 1996–2002 dziekan Wydz. Malarstwa.