VI Pracownia Rysunku

Katedra Rysunku

dla studentów II – V roku

 

Kierownik Katedry:

prof. zw. Ryszard Sekuła

   

Prowadzący:

prof. ASP Michał Borys

adi. Mikołaj Dziekański

 

Program kształcenia w Pracowni Rysunku dla studentów od drugiego do czwartego roku opiera się na dwóch etapach.

Pierwszy odnosi się do podstawowych zagadnień związanych z warsztatem rysunkowym.

Służy on kontynuacji rozwoju kultury plastycznej poprzez doświadczanie różnych technik rysunkowych, środków wyrazu artystycznego oraz elementów budowy obrazu. Zagadnienia te są przybliżane poprzez ćwiczenia rysunkowe oparte na umiejętności obserwacji szeroko rozumianej natury, a następnie jej twórczej interpretacji. Proces ten odbywa się poprzez realizowanie takich tematów jak studium postaci, portret, martwa natura czy pejzaż.

Etap drugi opiera się na indywidualnej pracy ze studentem w zależności od stopnia uzdolnienia. Dalszy zaawansowany rozwój artystyczny studenta jest realizowany poprzez kompozycje i zadania tematyczne poruszające bardziej złożone zagadnienia mediów, wychodzących poza ramy klasycznych technik rysunkowych. Dużą rolę odgrywa tu samodzielność studenta przy określaniu pola jego artystycznych zainteresowań. Projekty indywidualne studenta opierają się na dialogu między nim a wykładowcą i służą kształtowaniu osobowości twórczej, przygotowując do samodzielnej pracy artystycznej.

Dla wzbogacenia procesu dydaktycznego, oprócz realizowania podstawowych zadań wynikających z programu kształcenia w obrębie pracowni, niezbędny jest bezpośredni kontakt studenta ze zjawiskami i problemami występującymi nie tylko w sztuce, ale także w świecie pozaartystycznym.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem