V Pracownia Malarstwa

 

Prowadzący:

prof. Wojciech Cieśniewski

dr Paweł Nocuń

 

Moją ideą jest wykształcenie młodych artystów, którzy mieliby potencjał wykreowania swojego malarstwa, nowej sztuki ujmującej ich świat. Chodzi o odpowiedź artysty co w życiu ma sens – co jest warte malowania. Artysta musi dysponować indywidualną hierarchią spraw i problemów, które jest odzwierciedleniem jego artystycznych ambicji i aspiracji.
Dlatego pracę z młodymi artystami opieram na ich indywidualnych potrzebach, a także na analizach doświadczeń innych artystów, oraz na obserwacji wydarzeń pozaartystycznych tworzących współczesność.
Według mnie najlepszy student to ten, który pasjonuje się studiowaniem samego siebie; własnych treści i możliwości wyrażenia siebie. Formę współpracy proponuje student. Wyjazdy zagraniczne organizujemy wspólnie

 

SYLABUS