TERMINARZ WYDZIAŁOWY

Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Wydział Malarstwa

Zakończenie semestru zimowego i semestr letni

Zajęcia dydaktyczne

02.01.2023 do 20.01.2023

Najpóźniej do 20.01.2023 muszą odbyć się zaliczenia,

które dopuszczają do egzaminu (wpisane do Akademusa)

 

Rada Programowa WM

17.01.2023

Złożenie w dziekanacie dokumentacji do obrony dyplomów (III termin)

do 31.01.2023

   
   
   
   

Komisyjne zaliczenie I roku

27.01.2023 godz.10 (piątek)

   

Zimowa sesja egzaminacyjna zajęcia praktyczne

23.01.2023 do 27.01.2023

Oceny z sesji egzaminacyjnej powinny być wpisane

do Akademusa w ciągu 7 dni

 

Zimowa sesja egzaminacyjna zajęcia teoretyczne

30.01.2023 do 05.02.2023

Dopuszczenie do dyplomów (w III terminie)

14.02.2023

Przerwa międzysemestralna

06.02.2023 do 12.02.2023

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych

do 17.02.2023

Rada Programowa

 

Obrony dyplomów (III termin)

23.02.2023

 

 

Zajęcia dydaktyczne

13.02.2023 do 06.04.2023

   

Przegląd dyplomantów

01-02.03.2023

Przegląd połówkowy

08-09.03.2023

   

Wakacje wiosenne

07.04.2023 do 11.04.2023

   

Zajęcia dydaktyczne

12.04.2023 do 28.05.2023

Obowiązkowy plener dla I roku

22.05.2023 do 31.05.2023

Rada Programowa WM

 

Letnia sesja egzaminacyjna zajęcia praktyczne

29.05.2023 do 02.06.2023

Komisyjne zaliczenie I roku

02.06.2023 (piątek)

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych - studenci I roku

19.06.2023 do 25.06.2023

Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych - studenci I roku

26.06.2023 do 02.07.2023

   

Sesja poprawkowa przedmiotów praktycznych i teoretycznych -pozostali studenci

11.09.2023 do 24.09.2023

REKRUTACJA

08.05.2023 do 29.09.2023

Rada Programowa WM

 

Przerwa dydaktyczna

od 24.07.2023

Przeniesienia na r.a. 2023/2024

11 - 24.09.2023

DYPLOMY

V rok – zaliczenie X semestru

do 29.05.2023

V rok- złożenie pracy dyplomowej i dokumentów do dyplomu

do 30.05.2023

Dopuszczenie do dyplomów

12.06.2023

   

Obrony dyplomów

od 20.06.2023

 

terminarz do pobrania