TERMINARZ WYDZIAŁOWY

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Wydział Malarstwa

semestr letni

Zajęcia dydaktyczne

20.04.2022 do 03.06.2022

   

Wpisywanie zaliczeń do Akademusa

30.05.2022 do 03.06.222

Sesja praktyczna (wpisywanie ocen za egzamin)

06.06.2022 do 10.06.2022

Sesja teoretyczna

13.06.2022 do 26.06.2022

Komisyjne zaliczenie I roku

08.06.2022 godz. 10

Wystawa końcoworoczna. Akademia Otwarta.

10.06.2022 do 19.06.2022

Dzień wolny – zgodnie z Zarządzeniem Rektora

17.06.2022

Demontaż wystawy

20.06.2022 w godz. 9-15

Plener I roku w Dłużewie

16.06.2022 do 29.06.2022

Sesja poprawkowa dla I roku (przedmioty praktyczne)

27.06.2022 do 03.07.2022

Sesja poprawkowa dla I roku (przedmioty teoretyczne)

04.07. 2022 do 10.07.2022

Sesja poprawkowa dla lat II-V (przedmioty praktyczne i teoretyczne)

12.09.2022 do 25.09.2022

Przerwa dydaktyczna

od 25.07.2022

Urlop dydaktyków

25.07.2022 do 06.09.2022

   

Rady Programowe WM

   

lipiec

14.07.2022

wrzesień

15.09.2022

REKRUTACJA

Zgłoszenia elektroniczne w Akademusie (IRK)

06.05.2022 do 09.06.2022 do godz. 13

Składanie teczek i dokumentów na Wydziale

13-14.06.2022 w godz. 10-15

Komisja teczkowa

15.06.2022 g. 9

Egzamin praktyczny

27,28,29.06. 2022

Komisja – ocena egzaminu praktycznego

30.06.2022 g. 9

Autoprezentacja

07-08.07.2022

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych na I rok

12.07.2022

   

KOMISJA PRZENIESIEŃ

Przyjmowanie dokumentów i teczek z pracami

13-14.09.2022 w godz. 10-15

Komisja przeniesień

15.09.2022 g. 10

   

DYPLOMY

V rok – zaliczenie X semestru

do 31.05.2022

V rok- złożenie pracy dyplomowej i dokumentów do dyplomu

do 31.05.2022

Dopuszczenie do dyplomów

02.06.2022

Obrony dyplomów

21-23.06.2022; 28.06.2022; 11.07.2022

II termin obron

złożenie pracy dyplomowej i dokumentów do dyplomu

do 15.07.2022

Dopuszczenie do dyplomów

15.09.2022

Obrony dyplomów II termin

21-22.09.2022

   

 

Terminarz do pobrania