Terminarz

 
 
OBLIGATORYJNY KOMISYJNY PRZEGLĄD DYPLOMOWY on-line (za  pomocą platformy GoogleMeets) - 03-04.03.2021 r.