Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Informujemy, że do dnia 16.09.2016 r. studenci mogą składać wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017.

Wnioski należy składać w Dziekanacie.

Terminarz:

do 16 września 2016 – składanie przez studentów wniosków Dziekanatach

do 30 września 2016 – zaopiniowanie wniosków przez Rady Wydziałów

do 4 października 2016 przekazanie zaopiniowanych wniosków do Działu Nauczania

do 4 października 2016 przesłanie drogą mailową zestawień Excel wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Wydziału do do Działu Nauczania

7 październik 2016 – przekazanie wniosków przez Rektora Ministrowi KiDN

Wszelkie informacje na temat stypendiów ministra znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Studia/Studenci/Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Zamieszczone są tam informacje na temat wypełniania wniosków, jak również wzory wniosków, oświadczeń oraz wzór dyspozycji przekazywania stypendium na konto.