REKRUTACJA 2017/2018

UWAGA! ODBIÓR TECZEK PO I ETAPIE

07 CZERWCA W GODZ. 1000-1400

 

OGŁOSZENIE
dla kandydatów na I roku studiów Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie
na rok akademicki 2016/2017

 

Na egzamin można wejść za okazaniem dowodu osobistego.

 

Egzamin praktyczny rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 845 i będzie przebiegał wg. następującego planu:

19 czerwca godz. 900-1100 szkice, 6 ustawień (6 x 15 min), ostatnie ustawienie pozostaje do studium postaci.

19 czerwca godz. 1100-1300 – studium: rysunek postaci z modela

19 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

19 czerwca godz. 1400-1800  – studium – cd.

20 czerwca godz. 900-1300  – studium malarskie martwej natury

20 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

20 czerwca godz. 1400-1600  – studium malarskie martwej natury

21 czerwca godz. 900-1300  – studium malarskie martwej natury

21 czerwca godz. 1300-1400  – przerwa na posiłek

21 czerwca godz. 1400-1600  – studium malarskie martwej natury

22 czerwca godz. 900-1500  – kompozycja malarska z wyobraźni na zadany temat ( w tym: szkice pokazujące proces szukania formy i precyzowania wypowiedzi na zadany temat oraz wypowiedź malarska na zadany temat)

22 czerwca godz. 1500-1600  – przygotowanie ekspozycji wykonanych prac (wraz z teczkami)

 

Zdający są zobowiązani przynieść swoje: farby (wodne, olejne), węgiel, kolorowe kredki,

gumki, ołówki, nożyczki, słoik do wody, pędzle, palety itp. Zdający otrzymują ostemplowany papier.

Nie można przynosić z sobą: płótna, papieru rysunkowego, kartonów.

Podczas trwania egzaminu nie wolno używać telefonów komórkowych i robić zdjęć.

Dopuszczeni do egzaminu praktycznego uiszczają opłatę za egzamin 50 PLN przelewem.

Dowód wpłaty należy przekazać w dniu 19 czerwca 2017 r. przy wejściu na egzamin.

 

Autoprezentacja: 3 i 4 lipca 2017 r. o godz. 1000.

 

UWAGA:

TEGOROCZNI MATURZYŚCI MUSZĄ DOSTARCZYĆ ORYGINAŁ ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI NAJPÓŹNIEJ DO 5 lipca 2017 r.

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Dla kandydatów na jednolite studia magisterskie

  • 08 – 19.05.2017 r.  zgłoszenie elektroniczne kandydata – wysłanie formularza dla kandydatów – do pobrania na stronie internetowej www.asp.waw.plw zakładce Kandydaci/Formularz dla kandydatów lub Studia/Kandydaci/Formularz dla kandydatów (UWAGA – PROSIMY O ZATYTUŁOWANIE PLIKU w następujący sposób: Nazwisko_Imię.doc) oraz zdjęcia cyfrowego również podpisanego Nazwiskiem i Imieniem, na elektroniczną pocztę Wydziału Malarstwa, w tytule maila należy podać imię i nazwisko z dopiskiem – Rekrutacja

WAŻNE!

BĘDĄ  PRZYJMOWANE WYŁĄCZNIE ZDJĘCIA ODPOWIADAJĄCE WYMOGOM PODANYM NA STRONIE INTERNETOWEJwww.asp.waw.pl W ZAKŁADCE KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI LUB STUDIA/KANDYDACI/CYFROWE ZDJĘCIE KANDYDATA- WYMOGI

  • 29 i 30.05.2017 r. godz. 1000-1400 – składanie w dziekanacie Wydziału Malarstwa dokumentów i teczek z pracami plastycznymi, teczki należy podpisać imieniem i nazwiskiem kandydata

  • 06.06.2017 r. około godz. 1500  opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu egzaminów – egzaminu praktycznego

  • 07.06.2017 r. godz. 1000-1400odbiór teczek po I etapie

  • 28.06.2017 r. około godz. 1200  opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do autoprezentacji

  • 03– 04.07.2017 r. – autoprezentacja

  • 06.07.2017 r. około godz. 1500 – opublikowanie list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na studia

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2018

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem