prof. Czesław Radzki

3844

Nota biograficzna

Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował w pracowni malarstwa prof. Stefana Gierowskiego oraz w pracowni tkaniny prof. Wojciecha Sadleya. Dyplom uzyskał w 1977 roku. Od 1978 roku pracuje na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie profesor, kieruje pracownią rysunku w tejże uczelni.
Tworzy w zakresie malarstwa i rysunku.