prof. ASP Barbara Łuczkowiak

4356

prof. ASP Barbara Łuczkowiak

 

Nota biograficzna

Barbara Łuczkowiak – absolwentka Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa w Katedrze Tkaniny ASP w Warszawie w pracowni Prof. Wojciecha Sadleya. Od 1982 roku zatrudniona w Katedrze Tkaniny ASP w Warszawie, gdzie obecnie prowadzi samodzielnie Pracownię Tkaniny Eksperymentalnej,

Zajmuje się malarstwem i tkaniną.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019