Pracownie – studia doktoranckie

Studenci studiów doktoranckich wybierają pracownie spośród wszystkch pracowni dostęnych dla studentów jednolitych studiów magisterskich.

Wykaz pracowni w zakładce: Struktura Wydziału -> Jednolite studia magisterskie ->