Pracownia Tkaniny Artystycznej

 

Prowadzący:

 

mgr Anna Hlebowicz

 

Poznanie tradycyjnych technik, czerpanie z doświadczeń poprzedników, zapoznanie się z różnorodnością form wypowiedzi mieszczącej się w tym szerokim zagadnieniu jakim jest współczesna tkanina artystyczna podporządkowana jest jednemu nadrzędnemu celowi: kontynuowanie idei pracowni jako przestrzeni swobodnych poszukiwań własnego, specyficznego języka wypowiedzi artystycznej.
Badawcze rozumienie problemów tkaniny artystycznej, poznanie ich i interpretacja realizowane są poprzez:

  • poznanie technik mieszczących się w granicach tkaniny artystycznej,
  • nawiązanie do wartości poprzedników,
  • pedagogikę indywidualną jako działanie nastawione na kontakt z każdym studentem,
  • twórcze podejście do zagadnienia zarówno na etapie formowania programu jak i jego interpretacji,
  • uświadomienie studentom znaczenia piękna, harmonii i naturalnej potrzeby tworzenia,
  • umiejętność odbioru tkaniny artystycznej jako specyficznego języka sztuki,
  • odkrywanie dokumentacyjnej roli tkaniny i jej znaczenia jako formy komunikacji międzyludzkiej,
  • umiejętność określania znaczenia pracy artystycznej jako jednego z podstawowych środków wyrazu.