Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego

 

Prowadzący:

prof. Grzegorz Mroczkowski

 

 

Jak przede wszystkim winien się zaopatrzyć ów, kto sztuce się tej poświęca. A więc wy, co ze szlachetnego upodobania miłośnikami pełnymi cnoty jesteście i przede wszystkim ku sztuce dążycie strójcie się wprzódy w szaty takowe, a mianowicie: miłość, pokorę, posłuszeństwo i wytrwałość. 

 Dennino Cennini, Ii libro del l’Arte, rozdział trzeci

 Wykłady semestr I i II

 • Wprowadzenie w problematykę warsztatu malarskiego
 • Technika olejna
 • Podobrazia malarskie
 • Zaprawy stosowane w malarstwie sztalugowym
 • Kleje, żywice, werniksy, rozcieńczalniki i spoiwa malarskie
 • Pigmenty

Ćwiczenia semestr I i II

 • Obijanie i przeklejanie podobrazi płóciennych
 • Przygotowanie i przeklejanie podobrazi twardych- deska płyta stolarska
 • Naklejanie merli na podłoża twarde
 • Grunt klejowy chudy
 • Grunt klejowy półtłusty
 • Grunt klejowy półtłusty barwiony w masie
 • Imprimitury na gruncie klejowym półtłustym
 • Grunt jajowy
 • Grunt kazeinowy
 • Grunt stiukowy
 • Grunt kredowy
 • Złocenie na mikstion (ćwiczenie wykonywane po uprzednim zatwierdzeniu projektów)

Wykłady semestr III i IV

 • Technika tempery żółtkowej na desce
 • Technika tempery żółtkowej na płótnie
 • Technika tempery kazeinowej
 • Technika enkaustyki (pasty woskowej)
 • Technika wosku zmydlonego
 • Technika olejna z woskiem zmydlonym
 • Technika olejno żywiczna na podmalówce temperowej

Ćwiczenia semestr III i IV

 • Technika tempery żółtkowej z dodatkiem werniksu na gruncie stiukowym
 • Technika tempery żółtkowej na płótnie, na gruncie jajowym
 • Technika pasty woskowej na gruncie klejowym chudym
 • Technika wosku zmydlonego na gruncie klejowym półtłustym
 • Technika tempery kazeinowej na gruncie kazeinowym
 • Technika olejna z dodatkiem wosku zmydlonego na gruncie klejowym półtłustym z imprimiturą
 • Technika laserunków olejno żywicznych z podmalówką temperową na gruncie klejowym półtłustym
 • (ćwiczenia wykonywane po uprzednim zatwierdzeniu projektów)
 • Ponadto samodzielne sporządzanie podobrazi do realizacji ćwiczeń w macierzystej pracowni Malarstwa

SYLABUS