Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Ściennego

Katedra Problemów Plastycznych

 

Kierownik Katedry:

prof. zw. Mirosław Duchowski

   

Prowadzący:

adi. Sylwester Piędziejewski

adi. Łukasz Majcherowicz

as. Matylda Tracewska

 

 

 

Program nauczania realizowany jest przez przekazywanie wiadomości technologicznych i technicznych dotyczących malarstwa ściennego: fresku (buon, secco fresco), sgraffita, mozaiki, technik wapiennych, techniki krzemianowej (Keima), techniki kazeinowej, technik temperowych opartych na spoiwach organicznych oraz współczesnych technik malarskich,
wykorzystujących spoiwa syntetyczne. Studenci wykonują na ścianach pracowni ćwiczenia według własnych projektów w skali 1:1. Stykają się z rzemiosłem, które wymaga cierpliwości, dyscypliny, pietyzmu i rzetelnego planowania. Rozwiązują w praktyce takie problemy jak monumentalna skala, dekoracyjność, struktura powierzchni, ornament, powiązania malowidła z architekturą. Niekiedy projekty malowideł ściennych wykonywane są poza pracownią.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019