Pracownia Technologii i Technik Malarstwa Ściennego

 

Prowadzący:

dr hab. Sylwester Piędziejewski

dr hab. Łukasz Majcherowicz

mgr Paweł Pogorzelski

 

 

 

Program nauczania realizowany jest przez przekazywanie wiadomości technologicznych i technicznych dotyczących malarstwa ściennego: fresku (buon, secco fresco), sgraffita, mozaiki, technik wapiennych, techniki krzemianowej (Keima), techniki kazeinowej, technik temperowych opartych na spoiwach organicznych oraz współczesnych technik malarskich,
wykorzystujących spoiwa syntetyczne. Studenci wykonują na ścianach pracowni ćwiczenia według własnych projektów w skali 1:1. Stykają się z rzemiosłem, które wymaga cierpliwości, dyscypliny, pietyzmu i rzetelnego planowania. Rozwiązują w praktyce takie problemy jak monumentalna skala, dekoracyjność, struktura powierzchni, ornament, powiązania malowidła z architekturą. Niekiedy projekty malowideł ściennych wykonywane są poza pracownią.

SYLABUS