Pracownia Sztuki w Przestrzeni

 

Prowadzący:

dr hab. Maciej Duchowski

mgr Sebastian Winkler

 

Program pracowni ma na celu przygotowanie studenta do świadomego stosowania własnej sztuki w realiach przestrzennych współczesnego miasta. Pracownia docenia fenomen spontanicznej sztuki niezależnego street-artu, jednak uważa że współczesne miasto potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek świadomych, profesjonalnych działań artystycznych. Dlatego program pracowni nastawiony jest na maksymalne, intelektualne i kreatywne przygotowanie studenta do samodzielnej pracy. Z tego samego powodu przywiązuje wielką wagę do bezpośrednich kontaktów z władzami, samorządami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w miastach, które często inspirują lub umożliwiają realizację prac studenckich. Praktyka w realnej przestrzeni stanowi istotny (może zasadniczy) element całego procesu edukacyjnego.

SYLABUS