Plan zajęć na semestr zimowy 2019-2020

Plan zajęć na semestr zimowy 2019-2020

I-III Rok

IV Rok

V Rok

 

Liczba godzin i punktów ECTS:

Tabela ECTS