Plan zajęć na semestr letni 2018-2019

Plan zajęć na semestr zimowy 2018-2019 

I-III Rok

IV Rok

V Rok

 

Liczba godzin i punktów ECTS:

Tabela ECTS

Plan zajęć przedmiotów teoretycznych został opublikowany na stronie Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną:

Plan zajęć teoretycznych WZKW

Od  roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje regulamin przepisywania ocen.

Regulamin dostępny jest na stronie WZKW oraz pod poniższym linkiem:

Regulamin przepisywania ocen

Plan zajęć z Wychowania Fizycznego znajduje się na stronie WZKW w zakładce /studenci/sport na ASP/