Opłaty – studia doktoranckie

Niestacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Malarstwa trwają 4 lata (8 semestrów).
Czesne za rok akademicki wynosi: 7.000 zł.
Jednorazowa opłata wpisowa wynosi: 500 zł.

Doktoranci studiują na ogólnych prawach i zasadach obowiązujących doktorantów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Doktoranci otrzymują indeks, obowiązuje ich sesja letnia i zimowa oraz roczne zaliczenie w formie raportu rocznego obejmującego działalność artystyczną i dydaktyczną w danym roku akademickim.
Rozpoczęcie studiów następuje po otrzymaniu pozytywnego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym  oraz po podpisaniu umowy cywilnoprawnej z ASP.