as. Marcin Bogusławski

fot. Wojciech Radwański (fragment)

Marcin Bogusławski

www.boguslawski.art.pl

Nota biograficzna

W latach 2000 – 2006 Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, aneks w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego prof. Edwarda Tarkowskiego. Był stypendystą Falmouth College of Art. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, malarstwem ściennym.

Od 2014 roku pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.