Kontakt – Dziekani

Dyżury:

Dziekan Wydziału Malarstwa

prof. Tomasz Milanowski

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1200–1400

 

Prodziekan ds. studenckich

dr hab. Jan Mioduszewski

przyjmuje interesantów w wtorki w godzinach 1300–1500

 

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Michał  Borys

przyjmuje interesantów w czwartki w godzinach 1400–1600