Kontakt – Dziekani

Dyżury:

Dziekan Wydziału Malarstwa

dr hab. Tomasz Milanowski

przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1200–1400

 

Prodziekan ds. studentów

dr Jan Mioduszewski

przyjmuje interesantów w wtorki w godzinach 1300–1500

 

Prodziekan ds. nauki i badań naukowych

dr Maciej Czyżewski

 

 

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. Michał  Borys

przyjmuje interesantów w środy w godzinach 1400–1600