Kontakt – Dziekani

Dyżury:

Dziekan Wydziału Malarstwa

prof. Tomasz Milanowski

poniedziałki godz. 12.00–14.00

Prodziekan Wydziału Malarstwa

mgr Katarzyna Dyjewska

wtorki godz. 12.00–14.00