KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

W terminie 22.10.2018 r. – 17.05.2019 r. na Wydziale Malarstwa prowadzone są bezpłatne konsultacje dla kandydatów na I rok studiów. Przeglądy prac kandydatów odbywają się na półpiętrze i na korytarzach w budynku Wydziału Malarstwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Zachęcamy do regularnego korzystania z konsultacji, które są najlepszym sposobem, aby skonfrontować własne próby twórcze z oczekiwaniami wobec osób aspirujących do studiów na Wydziale Malarstwa.

Konsultacje prowadzą:

  • dr Maciej Czyżewski – wtorek 1000-1200, środa 1000-1200 (pytać w prac. 65, II p.)

  • mgr Aleksander Ryszka – środa 1200-1400, czwartek 10-12,  (pytać w prac. 56, I p.)

  • mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec – poniedziałek 1100 -1300, wtorek 1200-1500, (pytać w prac. 62, I p.)

  • mgr Michał Szuszkiewicz – środa 1400-1600, czwartek 1600 – 1800 (pytać w prac. 57, I p.)

  • mgr Sebastian Winkler – piątek 1500-1700 (pytać w prac. 50, parter)

 

W trakcie konsultacji prowadzący przeglądają studia i szkice kandydatów oraz proponują ćwiczenia do wykonania. Podają podstawowe informacje o przebiegu egzaminu praktycznego. Pomagają ułożyć teczkę.

W razie trudności ze znalezieniem osoby prowadzącej konsultacje proszę pytać w dziekanacie Wydziału (na końcu korytarza na I piętrze).