KONSULTACJE DLA KANDYDATÓW

W terminie 12.11.2019 r. – 16.05.2020 r. na Wydziale Malarstwa prowadzone są bezpłatne konsultacje dla kandydatów na I rok studiów. Przeglądy prac kandydatów odbywają się na półpiętrze i na korytarzach w budynku Wydziału Malarstwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 5. Zachęcamy do regularnego korzystania z konsultacji, które są najlepszym sposobem, aby skonfrontować własne próby twórcze z oczekiwaniami wobec osób aspirujących do studiów na Wydziale Malarstwa.

 

Konsultacje prowadzą:

  • dr Maciej Czyżewski – wtorek 1000-1200 (pytać w prac. 65,  II p.)

 

  • mgr Aleksander Ryszka – czwartek 1200-1300 (pytać w prac. 56, I p.)

 

  • mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec – poniedziałek 1100 -1300 (pytać w prac. 62, I p.)

 

  • mgr Michał Szuszkiewicz – piątek 1400 – 1600 (pytać w prac. 57, I p.)

 

  • mgr Sebastian Winkler – czwartki 1500-1700 (pytać w prac. 50, parter)

 

  • mgr Maja Kitajewska – środa 1000-1300, czwartek 1000-1300 (pytać w prac. 57, I p.)

 

  • mgr Katarzyna Dyjewska – wtorek 1400-1700 (pytać w prac 67,  II p.) 

 

W razie trudności ze znalezieniem osoby prowadzącej konsultacje proszę pytać w dziekanacie Wydziału Malarstwa (na końcu korytarza na I piętrze).