Kadra dydaktyczna

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni
1. prof. Stanisław Baj, profesor
2. dr hab. Antoni Biberstein –Starowieyski, prof. uczelni
3. dr hab. Paweł Bołtryk, prof. uczelni
4. dr hab. Michał Borys, prof. uczelni
5. dr hab. Marcin Chomicki, adiunkt
6. prof. Wojciech Cieśniewski, profesor
7. dr hab. Maciej Duchowski, prof. uczelni
8. dr hab. Mikołaj Dziekański, adiunkt
9. prof. Joanna Gołaszewska, profesor
10. dr hab. Arkadiusz Karapuda, prof. uczelni
11. prof. Janusz Knorowski, profesor
12. dr hab. Rafał Kowalski, adiunkt
13. prof. Wiesław Łuczaj, adiunkt
14. dr hab. Barbara Łuczkowiak, prof. uczelni
15. dr hab. Łukasz Majcherowicz, prof. uczelni
16. prof. Tomasz Milanowski, profesor
17. dr hab. Jan Mioduszewski, prof. uczelni
18. prof. Jarosław Modzelewski, profesor
19. prof. Grzegorz Mroczkowski, adiunkt
20. dr hab. Sylwester Piędziejewski, prof. uczelni
21. dr hab. Igor Przybylski, adiunkt
22. prof. Czesław Radzki, profesor
23. dr hab. Łukasz Rudnicki, prof. uczelni
24. prof. Andrzej Rysiński, profesor
25. prof. Krzysztof Wachowiak, profesor
26. prof. Artur Winiarski, profesor
27. prof. Marzanna Wróblewska, profesor
28. prof. Wojciech Zubala, profesor

Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni
1. dr Maciej Czyżewski, adiunkt
2. mgr Katarzyna Dyjewska, asystent
3. mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec, asystent
4. mgr Maja Kitajewska, asystent
5. dr Przemysław Klimek, adiunkt
6. mgr Monika Kopczewska, asystent
7. mgr Marcin Kozłowski, asystent
8. mgr Karolina Lizurej, asystent
9. dr Paweł Nocuń, adiunkt
10. mgr Aleksander Ryszka, asystent
11. dr Elwira Sztetner, adiunkt
12. mgr Michał Szuszkiewicz, asystent
13. mgr Matylda Tracewska, asystent
14. dr Piotr Wachowski, adiunkt
15. mgr Sebastian Winkler, asystent

Pracownicy dydaktyczni
1. mgr Zygmunt Łukasiewicz, wykładowca