Kadra dydaktyczna

Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni


1. prof. Stanisław Baj, profesor

2. dr hab. Antoni Biberstein –Starowieyski, prof. uczelni

3. dr hab. Paweł Bołtryk, prof. uczelni

4. dr hab. Michał Borys, prof. uczelni

5. dr hab. Marcin Chomicki, adiunkt

6. prof. Wojciech Cieśniewski, profesor

7. dr hab. Maciej Duchowski, prof. uczelni

8. dr hab. Mikołaj Dziekański, adiunkt

9. prof. Joanna Gołaszewska, profesor

10. dr hab. Arkadiusz Karapuda, prof. uczelni

11. prof. Janusz Knorowski, profesor

12. dr hab. Rafał Kowalski, adiunkt

13. prof. Wiesław Łuczaj, adiunkt

14. dr hab. Barbara Łuczkowiak, prof. uczelni

15. dr hab. Łukasz Majcherowicz, prof. uczelni

16. prof. Tomasz Milanowski, profesor

17. dr hab. Jan Mioduszewski, prof. uczelni

18. prof. Jarosław Modzelewski, profesor

19. prof. Grzegorz Mroczkowski, adiunkt

20. dr hab. Sylwester Piędziejewski, prof. uczelni

21. dr hab. Igor Przybylski, adiunkt

22. prof. Andrzej Rysiński, profesor

23. prof. Krzysztof Wachowiak, profesor

24. dr hab. Piotr Wachowski, adiunkt

24. prof. Artur Winiarski, profesor

25. prof. Marzanna Wróblewska, profesor

26. prof. Wojciech Zubala, profesor


Młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni


1. dr Maciej Czyżewski, adiunkt

2. mgr Katarzyna Dyjewska, asystent

3. mgr Aleksandra Jaxa-Chamiec, asystent

4. mgr Maja Kitajewska, asystent

5. mgr Bartłomiej Kiełbowicz, asystent

6. dr Przemysław Klimek, adiunkt

7. mgr Monika Kopczewska, asystent

8. mgr. Grzegorz Kozera, asystent

9. mgr Marcin Kozłowski, asystent

10. mgr Karolina Lizurej, asystent

11. dr Paweł Nocuń, adiunkt

12. mgr Aleksander Ryszka, asystent

13. dr Elwira Sztetner, adiunkt

14. dr Michał Szuszkiewicz, asystent

15. mgr Matylda Tracewska, asystent

16. mgr Sebastian Winkler, asystent


Pracownicy dydaktyczni


1. mgr Zygmunt Łukasiewicz, wykładowca