IV Pracownia Rysunku

 

Prowadzący:

dr hab. Paweł Bołtryk

 

 

Podstawowym zadaniem programowego nauczania w Pracowni Rysunku dla studentów II-IV jest pomoc studentom w kształtowaniu ich twórczych indywidualności przy jednoczesnym respektowaniu różnych,często odmiennych od prowadzących zajęcia, postaw artystycznych. Starając się widzieć i respektując indywidualności o różnych temperamentach,wrażliwościach,uzdolnieniach i zainteresowaniach intelektualnych, program pracowni ma służyć dalszemu ich rozwojowi. Program kształcenia w Pracowni Rysunku dla studentów od drugiego do czwartego roku opiera się głównie na studium rysunku z natury i jej interpretacji przy jednoczesnym respektowaniu takich wartości jak kompozycja i warsztat oraz na pracy ze studentem nad indywidualnymi projektami i koncepcjami zaproponowanymi przez wykładowcę lub studentów. Oprócz podejmowania w rozmowach ze studentami takich podstawowych zagadnień jak forma, kolor, światło, kształt, ekspresja bardzo ważne jest poruszanie w mniej lub bardziej swobodnych rozmowach problemów intelektualno-filozoficznych, różnych koncepcji podnoszonych przez artystów i teoretyków sztuki dotyczących np. sztuk interdyscyplinarnych. Wychodząc naprzeciw tym istotnym potrzebom program obejmuje organizowanie dla studentów wspólnych spotkań z doświadczonymi teoretykami i krytykami sztuki ,omawianie ważnych wystaw międzynarodowych jak Biennale w Wenecji czy Dokumenta w Kassel oraz inicjowanie wspólnych dyskusji o dokonaniach twórczych poszczególnych uczestników pracowni w formie autorskich prezentacji, najlepiej z udziałem koreferenta z tej samej pracowni .Wszyscy doświadczyliśmy, jak ważna role odgrywa dla młodego artysty wyjście ze swoja twórczością poza ściany pracowni. Dlatego w programie dydaktycznym w miarę możliwości zwraca się szczególną uwagę na ułatwianie i ośmielenie niejednokrotnie stremowanego studenta do przekroczenia tego Rubikonu .Służąc mu praktyczną radą zaczyna się zwykle od pokazów na uczelnianym korytarzu, ale droga ta powinna prowadzić tak szybko jak to możliwe do różnych miejsc publicznych w mieście. Zamkniętych lub plenerowych.

SYLABUS