IV Pracownia Malarstwa

 

Prowadzący:

prof. Andrzej Rysiński

dr Przemysław Klimek

 

Program nauczania ma służyć przede wszystkim kształtowaniu samodzielnego, kreatywnego, twórczego myślenia i działania, uświadomieniu stosunku do rzeczywistości, właściwemu pokierowaniu rozwojem intelektualnym studenta.

Drugim elementem programu nauczania jest praca nad kształtowaniem sprawności warsztatowej, zdobywaniem umiejętności w obszarze sztuk plastycznych przez młodego artystę.