III Pracownia Rysunku

 

Prowadzący:

prof. Czesław Radzki

dr Piotr Wachowski

 

Program kształcenia w Pracowni Rysunku dla studentów II-IV roku opiera się na doskonaleniu warsztatu rysunkowego (kreska, światłocień, itd.) poprzez przede wszystkim studium natury. Bezpośrednią pracę z modelem wobec określonej sytuacji przestrzennej – poza, ruch, kompozycja oraz wobec tematu – hasła mającego sprowokować aktywność wyobraźni, odnalezienie własnego klucza, odpowiedzi oraz sposobów ich realizacji.
Studentów obowiązują zadania domowe, które są konfrontacją z zaaranżowaną przestrzenią lub wykreowaną sytuacją.. Poza treściami programowymi niezbędny jest bezpośredni kontakt studenta ze zjawiskami występującymi nie tylko w sztuce, lecz szeroko rozumianej kulturze.

SYLABUS