III Pracownia Malarstwa

 

Prowadzący:

prof. Jarosław Modzelewski

dr hab. Igor Przybylski

 

Zasadą procesu dydaktycznego jest indywidualne podejście do każdego studenta.

Podstawą jest praca studyjna nad obrazem w oparciu o obserwację natury rozumianej jako wszelka widzialna rzeczywistość. Proces powstawania obrazu jest poddawany korekcie przez prowadzącego pracownię, omawiany i oceniany podczas przeglądów. Metoda ta umożliwia „otwieranie” widzenia studenta i pogłębianie jego świadomości praw rządzących obrazem. Jest to klucz do kształcenia możliwości twórczego wypowiadania się poprzez środki i narzędzia formalne zawarte w malarstwie.

Drugim zadaniem jest wydobywanie powodów, dla których sięga się po środki twórczej wypowiedzi. Służą temu stawiane zadania, rozmowy dydaktyczne i stały kontakt z bieżącymi wydarzeniami w sztuce.

Pracownia oprócz tradycyjnej formuły pracy z modelem daje studentom także inne możliwości rozwoju. W każdym semestrze
przeprowadzone jest jedno zadanie. Podczas jego realizacji młodzi artyści mogą wykorzystać rozmaite środki wyrazu, kluczowa jest trafna odpowiedź na zadany temat. Kilka razy w roku organizowane są wyjazdy edukacyjne na wystawy w Polsce, jeździmy także do Berlina oglądać wystawy w najlepszych galeriach. Każdego roku odbywa się seminarium dla dyplomantów w Zakopanem oraz kilkudniowe warsztaty połączone z wystawami (ostatnio Zielona Góra, Bytom, Ostrava)
dla naszych studentów. Tradycyjnym elementem harmonogramu jest wiosenny plener w Ustce. Prowadzimy także w ramach edukacji uzupełniającej spotkania z artystami, wyjścia do galerii czy pokazy dokumentacji z najważniejszych światowych wydarzeń artystycznych.

SYLABUS