II Pracownia Malarstwa dla studentów I roku

 

Prowadzący:

prof. Janusz Knorowski

mgr Maja Kitajewska

 

Pracownia stawia sobie za cel rozwijanie uzdolnień plastycznych, umiejętności warsztatowych i wrażliwości artystycznej studenta. Codzienne zajęcia prowadzą do ukierunkowania artystycznej osobowości a także wytworzenia u studenta dyscypliny i nawyku pracy. Współpraca pomiędzy studentem a pedagogami odbywa się zasadzie dialogu, dyskusji, kosultacji.

Student I roku w trakcie dwóch semestrów w pracowni określa swój własny sposób zapisu rzeczywistości, swojej ekspresji, formy i twórczej interpretacji natury. Poznaje różne techniki malarskie aby świadomie posługiwać się nimi do realizacji swoich artystycznych założeń. Zajęcia w głównej mierze oparte są na studium modela, jako sposobu na ćwiczenie zmysłu obserwacji, poznawania anatomii, proporcji, ruchu, kompozycji a także charakteryzacji kreski, koloru, gestu, czytania charakteru pozy, zróżnicowania form i faktur malarskich. Poza pracą z modelem raz w semestrze student ma za zadanie stworzyć obraz lub serię obrazów na zadany temat ( taki jak np. „Ja i Ty”, „Zdarzenie”, „Pomiędzy” itp. ). Studenci biorą udział w plenerze malarskim w Dłużewie którego podsumowanie stanowi wystawa na korytarzu Wydziału Malarstwa. Okazjonalnie organizowane są wystwy poza ASP, w ostatnich latach w Liceum Plastycznym im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli.

SYLABUS