I Pracownia Rysunku dla studentów I roku

 

Prowadzący:

prof. Joanna Gołaszewska

mgr Marcin Kozłowski

 

Głównym zadaniem pracowni rysunku I roku jest rozwijanie zdolności, wrażliwości i wyobrazni poprzez szereg ćwiczeń studyjnych i plenerowych. Ćwiczenia oparte są w dużej mierze o wnikliwą obserwację i analizę natury.

Studenci I roku powinni opanować podstawy warsztatu rysunkowego. W tym celu przeprowadzane są ćwiczenia warsztatowe , prowadzone w pracowni ,opierające się na studiowaniu modela.

Studium modela-zagadnienia kompozycji, budowy anatomicznej człowieka, światłocienia, waloru.

Studium modela- postać we wnętrzu z podkreśleniem wagi przestrzeni.

Ćwiczenia przeprowadzane w pracowni dopełniają zadania realizowane w oparciu o modela czy martwą naturę mające na celu zapoznanie się z różnorodnymi technikami rysunkowymi (węgiel,ołówek,tusz,techniki mieszane).

Ćwiczenia plenerowe, prowadzone poza Akademią, obejmujące szybkie szkice, notatki mające na celu wykształcenie umiejętności obserwacji, wyboru własnych motywów do tworzenia rysunku.

Program pracowni obejmuje również zadania tematyczne mające na celu rozwój wyobraźni, przełamywanie schematów myślowych, próby zobrazowania własnych idei.

Program pracowni rysunku powinien w sposób bardzo otwarty dostosowywać się do indywidualnych potrzeb danego studenta. Zajęcia w pracowni mogą być rozszerzone o konkretne dodatkowe ćwiczenia, lekturę, zapoznanie się z twórczością wybranych artystów.

SYLABUS