I Pracownia Malarstwa dla studentów I roku

 

Prowadzący:

prof. Ar­tur Wi­niar­ski

 

Celem zajęć jest realizacja prac malarskich w oparciu o obserwację natury oraz jej twórczą interpretację, jak również rozwijanie wiedzy o warsztacie malarskim i umiejętności stosowania go w procesie malowania obrazów, oraz rozwijanie samoświadomości studenta w zakresie poznawania procesu twórczego. Ma to na celu przede wszystkim rozwinięcie indywidualnych predyspozycji młodego artysty i jego niepowtarzalnej osobowości. Obudzenie świadomości tego, że na drodze samodzielnych poszukiwań artystycznych będzie musiał zerwać z łatwą, obiegową estetyką, że nie powinien dopasowywać się do zmiennych mód, lecz poszukiwać ambitnych rozwiązań artystycznych zmierzających do odnalezienia właściwej drogi w malarstwie.

SYLABUS