Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

dr Paweł Łukasz Opaliński

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

UCHWAŁA

 

dr Maria Kiesner

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

UCHWAŁA

 

dr Arkadiusz Karapuda

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

UCHWAŁA

 

dr Stefan Paruch

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

UCHWAŁA

 

dr Jan Mioduszewski

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

ZMIANA SKŁADU KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM

UCHWAŁA

dr Łukasz Paweł Majcherowicz

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM

UCHWAŁA

dr Maciej Duchowski

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM

UCHWAŁA

dr Piotr Kopik

WNIOSEK

AUTOREFERAT

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ

HARMONOGRAM

UCHWAŁA

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019