DZIEŃ OTWARTY

W związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w sprawie COVID-19

 

Dzień Otwarty zaplanowany na 21 marca 2020 r. zostaje odwołany!

 

PROGRAM:

1000 – 1030
Prezentacja struktury Wydziału Malarstwa, dr hab. Maciej Duchowski (s.90)

1045 – 1330
Zajęcia z rysunku: studium modela, poza egzaminacyjna (s.57,s.65)
1045 – 1330
Konsultacje dla kandydatów i przeglądy teczek (korytarze na I i II piętrze)
1045 – 1330
Udzielanie informacji o formalnych zagadnieniach związanych ze studiami (Dziekanat)
1330 – 1400
Prezentacja Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej, mgr Sebastian Winkler (s.50)
1400 – 1430
Prezentacja dyplomujących pracowni malarstwa z możliwością zapoznania się pracami studentów, dr Maciej Czyżewski (zbiórka przy Dziekanacie)
1430 – 1530
Wykład “Jak pracować nad kompozycją w czasie egzaminu praktycznego?” oraz prezentacja Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych, dr hab. Jan Mioduszewski, Prodziekan Wydziału Malarstwa ds. studenckich (s.59)
1530 – 1700
Prezentacje pracowni:
– Tkaniny Eksperymentalnej, dr hab. Barbara Łuczkowiak, mgr Aleksandra Liput (s.62)
– Tkaniny Artystycznej, dr Elwira Sztetner, mgr Karolina Lizurej (s.60)
– Technologii i Technik Malarstwa Ściennego, dr Sylwester Piędziejewski (s.43)
– Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego, dr hab. Grzegorz Mroczkowski (s.47)

W programie spotkania z Samorządem Studentów Wydziału Malarstwa.

Potwierdzenie przybycia na Dzień Otwarty: maciej.czyzewski@asp.waw.pl
Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach z rysunku: maciej.czyzewski@asp.waw.pl
 

 

Fot. Paweł Nocuń, Igor Przybylski