DZIEŃ OTWARTY

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Przyjdź na Wydział Malarstwa, poznaj studentów i pedagogów, obejrzyj pracownie, pomożemy Ci ułożyć teczkę z twoich rysunków i obrazów, dowiesz się jak zdawać egzamin.

Studiuj z nami!

DZIEŃ OTWARTY

WYDZIAŁU MALARSTWA ASP W WARSZAWIE, sobota, 14.04.2018

Program:

10.00 – 10.30 Prezentacja struktury Wydziału Malarstwa, dr Maciej Duchowski (s.90)

10.45 – 13.30 Zajęcia z rysunku: studium modela, poza egzaminacyjna (s.55,s.57,s.65)

materiały: kartony, węgle, ołówki itd. zapewnione przez Wydział.

10.45 – 13.30 Konsultacje dla kandydatów i przeglądy teczek (korytarze na I i II pietrze)

10.45 – 13.30 Udzielanie informacji o formalnych zagadnieniach związanych ze studiami

(Dziekanat, I p.)

13.30 – 14.00 Prezentacja Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej, mgr Piotr Szczepański (s.50)

14.00 – 14.45 Prezentacja dyplomujących pracowni malarstwa z możliwością zapoznania się z obrazami studentów, dr Maciej Czyżewski (zbiórka przy Dziekanacie)

14.45 – 15.45 Wykład “Jak pracować nad kompozycja w czasie egzaminu praktycznego?” oraz prezentacja Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych,

dr Jan Mioduszewski, prodziekan Wydziału Malarstwa ds. studenckich (s.59)

15.45 – 17.30 Prezentacje pracowni:

– Tkaniny Eksperymentalnej, dr hab. Barbara Łuczkowiak, mgr Aleksandra Liput (s.62)

– Tkaniny Artystycznej, mgr Anna Hlebowicz (s.60)

– Technologii i Technik Malarstwa Ściennego, dr Sylwester Piędziejewski

(pałac Czapskich-Raczyńskich, budynek rektoratu, parter)

– Technologii i Technik Malarstwa Sztalugowego, dr hab. Grzegorz Mroczkowski

(pałac Czapskich-Raczyńskich, budynek rektoratu, parter)

W programie także spotkania z Samorządem Studentów Wydziału Malarstwa.

Potwierdzenie przybycia na Dzień Otwarty: maciej.czyzewski@asp.waw.pl

Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach z rysunku: maciej.czyzewski@asp.waw.pl

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW NA STUDIA!

Pliki do pobrania:

ulotka_dzien_otwarty-1;

ulotka_dzien_otwarty-2;

Dzien otwarty_A4;

Program_A4

Fot. Paweł Nocuń, Igor Przybylski