dr hab. Mikołaj Dziekański

t

Nota biograficzna

Urodzony 1978r. w Warszawie. 1997-2001 Studia inżynierskie w warszawskiej SGGW. 2001-2005 studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Dyplom w pracowni profesora Jarosława Modzelewskiego. Laureat nagrody ,,Dyplom 2005’’- ufundowaną przez Wojewodę mazowieckiego z inicjatywy profesora Józefa Szajny i Galerii Studio. Od 2006r. pracuje w rodzimej uczelni na stanowisku asystenta a od 2012r. adiunkta w Pracowni Malarstwa prof. Mariana Czapli. W latach 2016-2020 adiunkt w Pracowni Rysunku dr hab. prof. Michała Borysa. Obecnie samodzielnie prowadzi pracownię w Katedrze Rysunku dla studentów II-V roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i malarstwem ściennym.