Władze Wydziału Malarstwa

Dziekan Wydziału Malarstwa

fot. dr Piotr Kucia

 

prof. Tomasz Milanowski

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

fot. dr Piotr Kucia

 

mgr Katarzyna Dyjewska