Charakterystyka studiów

Program nauczania na poziomie studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) dotyczy niemal wyłącznie fazy inicjalnej, która powinna zapoczątkować niezbędną konsolidację umiejętności, wiedzy i doświadczenia doktoranta, koniecznych do podjęcia samodzielnych studiów na wysokim poziomie.

Od studenta oczekuje się określenia obszaru, w obrębie którego mógłby korzystać ze specjalistycznego przewodnictwa, tak praktycznego, jak i teoretycznego, w obszarze swoich zainteresowań i dociekań.

Indywidualna pomoc i przewodnictwo zostaną zorganizowane zarówno w obrębie jednostki organizacyjnej (wydziału), jak i również, o ile będzie to miało zastosowanie, przez nawiązanie kontaktów ze specjalistami z zewnątrz.

Proces uczenia się studenta (doktoranta) jest właściwie całkowicie samodzielny. Promotor, już nie nauczyciel – w popularnym tego słowa znaczeniu, proponuje studentowi doradztwo, krytykę i ocenę, nie zaś wzorce do uczenia się. Gwarantuje to pełną autonomię badawczą studenta.