Badania naukowe

Badania naukowe na Wydziale Malarstwa są prowadzone w oparciu o równanie: sztuka = nauka. Dlatego większość realizowanych w jednostce obszarów badawczych i wchodzących w ich skład zadań to działania artystyczne o pogłębionej refleksji teoretycznej.

Zadania badawcze w naszej jednostce realizowane są w dziedzinie: sztuki plastyczne, dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne, w oparciu o finansowanie z następujących źródeł:

 

I. Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego” (MNiSW)

 

Aktualnie realizowane, w ramach ww. dotacji, obszary i wchodzące w ich skład zadania badawcze (2017):

 

 1. Obszar: Język wypowiedzi malarskiej w aspekcie społecznym i indywidualnym. Prace badawcze nad technologią malarstwa:

  1. Zadanie: „Jacek Dyrzyński – Malarstwo”

  2. Zadanie: „Made in Poland”

  3. Zadanie: „Większy niż szafa”

  4. Zadanie: „Recepcja indywidualnego dorobku artystycznego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Malarstwa”

  5. Zadanie: „Surface/Powierzchnia/Miejsce geometryczne”

  6. Zadanie: „Krzysztof Wachowiak – życie i twórczość”

 1. Obszar: Materiały i środki artystyczne w malarstwie ściennym i tkaninie:

  1. Zadanie: „Analiza przydatności barwników do farbowania tkanin”

  2. Zadanie: „Podłoża zastępcze dla malarstwa ściennego”

 1. Obszar: Sztuka w przestrzeni publicznej w kontekście relacji społecznych i wartości estetycznych:

  1. Zadanie: „FOTO METRO – percepcja treści w przestrzeni publicznej”

  2. Zadanie: „Chromolokacje – kolor w przestrzeni publicznej”

 1. Obszar: Rysunek i struktury wizualne jako współczesne formy wypowiedzi plastycznej:

A. Zadanie: „Materialność. Systemy grupowych znaczeń stojące za przedmiotami materialnymi”

 1. Obszar: Przebieg procesu twórczego z uwzględnieniem koloru w malarstwie:

  1. Zadanie: „Analiza twórczości Doroty Grynczel”

 1. Innowacyjność malarstwa w kontekście międzykontynentalnym:

  1. Zadanie: Relacje między współczesnym malarstwem wybranych regionów Azji a malarstwem polskim.

 

II. Dotacja celowa służąca rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów studiów doktoranckich”

 

Aktualnie realizowane zadania badawcze w ramach ww. dotacji (2017):

 

 1. Struktury symetryczne i asymetryczne – rola i znaczenie w budowie obrazu malarskiego

 2. Iluzja przestrzeni w malarstwie miniaturowym

 3. Każdy powód jest dobry

 4. Badanie tkaniny unikatowej jako rezultatu zrozumienia koloru

 5. Moją krew, moje plemię

 6. Menotomiczny aspekt malarstwa w ujęciu ontologicznym

 7. Atlas jako zbiór obrazów

 8. Intuicja i iluminacja

 9. Dzika historia / Sposoby porządkowania świata

 

Do pobrania:

Harmonogram prowadzenia badań – młodzi i doktoranci   Harmonogram prowadzenia badań – potencjał badawczy
Raport – młodzi i doktoranci Raport – potencjał badawczy
Wniosek – młodzi i doktoranci Wniosek – potencjał badawczy
Zgłoszenie publikacji
Wniosek materiałowy