Badania naukowe

Badania naukowe na Wydziale Malarstwa są prowadzone w oparciu o równanie: sztuka = nauka. Dlatego większość realizowanych w jednostce obszarów badawczych i wchodzących w ich skład zadań to działania artystyczne o pogłębionej refleksji teoretycznej.

Zadania badawcze w naszej jednostce realizowane są w dziedzinie: sztuki plastyczne, dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne, w oparciu o finansowanie z następujących źródeł:

 

I. „Dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego” (MNiSW)

Aktualnie realizowane, w ramach ww. dotacji, obszary i wchodzące w ich skład zadania badawcze (2017):

 

 1. Język wypowiedzi malarskiej w aspekcie społecznym i indywidualnym. Prace badawcze nad technologią malarstwa:
  1. Projekt: „Jacek Dyrzyński – Malarstwo”
  2. Projekt: „Made in Poland”
  3. Projekt: „Większy niż szafa”
  4. Projekt: „Recepcja indywidualnego dorobku artystycznego pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Malarstwa”
  5. Projekt: „Surface/Powierzchnia/Miejsce geometryczne”
  6. Projekt: „Krzysztof Wachowiak – życie i twórczość”
 2. Materiały i środki artystyczne w malarstwie ściennym i tkaninie:
  1. Projekt: „Analiza przydatności barwników do farbowania tkanin”
  2. Projekt: „Podłoża zastępcze dla malarstwa ściennego”
 3. Sztuka w przestrzeni publicznej w kontekście relacji społecznych i wartości estetycznych:
  1. Projekt: „FOTO METRO – percepcja treści w przestrzeni publicznej”
  2. Projekt: „Chromolokacje – kolor w przestrzeni publicznej”
 4. Rysunek i struktury wizualne jako współczesne formy wypowiedzi plastycznej:
  1. Projekt: „Materialność. Systemy grupowych znaczeń stojące za przedmiotami materialnymi”
 5. Przebieg procesu twórczego z uwzględnieniem koloru w malarstwie:
  1. Projekt: „Analiza twórczości Doroty Grynczel”
 6. Innowacyjność malarstwa w kontekście międzykontynentalnym:
  1. Relacje między współczesnym malarstwem wybranych regionów Azji a malarstwem polskim.

 

II. „Dotacja celowa służącą rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów studiów doktoranckich”:

Aktualnie realizowane zadania badawcze w ramach ww. dotacji (2017):

 

 1. Struktury symetryczne i asymetryczne – rola i znaczenie w budowie obrazu malarskiego
 2. Iluzja przestrzeni w malarstwie miniaturowym
 3. Każdy powód jest dobry
 4. Badanie tkaniny unikatowej jako rezultatu zrozumienia koloru
 5. Moją krew, moje plemię
 6. Menotomiczny aspekt malarstwa w ujęciu ontologicznym
 7. Atlas jako zbiór obrazów
 8. Intuicja i iluminacja
 9. Dzika historia / Sposoby porządkowania świata

Do pobrania:

Harmonogram prowadzenia badań – młodzi i doktoranci   Harmonogram prowadzenia badań – potencjał badawczy
Raport – młodzi i doktoranci Raport – potencjał badawczy
Wniosek – młodzi i doktoranci Wniosek – potencjał badawczy
Zgłoszenie publikacji

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2017

Korzystamy z technologii ciasteczek. Przeglądając naszą stronę zgadasz się na używanie ich. Polityka cookies.Rozumiem